Wednesday, 1 September 2021

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ಈದ್ಗಾ ಶಾಖೆ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಹಾಗೂ ಮಹ್ಳರತುಲ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್.


 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಫ್ ಈದ್ಗಾ ಶಾಖೆ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ  ಹಾಗೂ ಮಹ್ಳರತುಲ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್.

ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಈದ್ಗಾ ಶಾಖೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ತಿಂಗಳ ಮಹ್ಳರತುಲ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖೆಯ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಮಹ್ಳರತುಲ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಫವಾಝ್ ಸಅದಿ ಉಸ್ತಾದರು ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದರು

*ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ

ಸೆಕ್ಟರ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ  ಮಝ್ಹರ್   ಕುಕ್ಕಾಡಿ

ಸೆಕ್ಟರ್  ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶ ಅಫ್ರೀದ್ 7th Block 

ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಫ್ವಾನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾನಿಧ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.SHARE THIS

Author:

0 التعليقات: