Friday, 2 April 2021

ಸಮಸ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾಜುಶ್ಶರೀಅ ಅಲಿ ಕುಞ್ಞಿ ಉಸ್ತಾದ್ ವಫಾತಾದರು


 ಸಮಸ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 
ತಾಜುಶ್ಶರೀಅ ಅಲಿ ಕುಞ್ಞಿ ಉಸ್ತಾದ್ ವಫಾತಾದರು 

ಕಾಸರಗೋಡು: ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಉಲಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂ.ಅಲಿಕುಞ್ಞಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಶಿರಿಯಾ ವಫಾತಾದರು. ತಾಜುಶ್ಶರೀಅ ಎಂದೇ ಅವರನ್ನು ಪಂಡಿತರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

ತಂದೆ: ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಹಾಜಿ ತಾಯಿ: ಮರಿಯಂ.

ಧಫನ ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ  ಶಿರಿಯಾ ಲತೀಫಿಯ್ಯಾದಲ್ಲಿ


SHARE THIS

Author:

0 التعليقات: