Monday, 22 March 2021

ಮದನೀಯಂ ಸಾರಥಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲತೀಫ್ ಸಖಾಫಿ ಕಾಂತಪುರಂ ಇಂದು ಮುಹಿಮ್ಮಾತಿಗೆ

 

ಮದನೀಯಂ ಸಾರಥಿ, ಅಬ್ದುಲ್ಲತೀಫ್ ಸಖಾಫಿ ಕಾಂತಪುರಂ ಇಂದು ಮುಹಿಮ್ಮಾತಿಗೆ

  ಕಾಸರಗೋಡು: ಸಯ್ಯಿದ್ ತ್ವಾಹಿರುಲ್ ಅಹ್ದಲ್ ತಂಙಳ್ ಹದಿನೈದನೇ ಉರೂಸ್ ಮುಬಾರಕ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಭಾಷಣಗಾರ, ಮದನೀಯಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರಥಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲತೀಫ್ ಸಖಾಫಿ ಕಾಂತಪುರಂ ಪ್ರಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು.


SHARE THIS

Author:

0 التعليقات: