Tuesday, 27 October 2020

ಮುಹಿಮ್ಮಾತ್ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಬಶೀರ್ ಹಿಮಮಿ ಉಸ್ತಾದರ ಸಹೋದರಿ ನಫೀಸ ವಫಾತಾದರು


 ಮುಹಿಮ್ಮಾತ್ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಬಶೀರ್ ಹಿಮಮಿ ಉಸ್ತಾದರ ಸಹೋದರಿ ನಫೀಸ ವಫಾತಾದರು

ಮುಹಿಮ್ಮಾತ್ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಬಶೀರ್ ಹಿಮಮಿ ಉಸ್ತಾದರ ಸಹೋದರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸವನೂರು ನಫೀಸ (41) ವಫಾತಾದರು. ಪತಿ ಯೂಸುಫ್,  ನೌಶೀನ, ನಜೀಮ, ನೌಫಲ್ , ನಈಮ, ನಾಝಿ ಮತ್ತು  ತಾಯಿ ಬೀಫಾತಿಮ ಎಂಬವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಯ್ಯಿತ್ ಉಕ್ಕುಡ (ವಿಟ್ಲ) ಮಸ್ಜಿದಿನಲ್ಲಿ ಧಫನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.


SHARE THIS

Author:

0 التعليقات: